Reglement en voorwaarden

Wat te doen bij aankomst op de markt:
-Zodra u op de markt bent aangekomen dient u zich te melden bij onze Marktmeester.
-Na betaling van de kraamhuur krijgt u een kraam toegewezen, hierna kunt u uw auto achter de kraam parkeren en uw spullen uitstallen.

Let op! u mag geen spullen of rekken voor uw kraam plaatsen !
Dit om het looppad zo veel mogelijk vrij te houden. U mag max. tot 1m direct naast uw kraam aan spullen/rekken uitstallen.Wij wensen u een goede verkoop!

Extra informatie :

*Zeil voor een openluchtmarkt:
Bij een openluchtmarkt kunt u een zeil huren voor €2,50 en € 20,00 borg (borg krijgt u terug na afloop van de markt)
Voor bevestiging van het zeil moet u zelf zorgen.
*Wat is niet toegestaan:
De verkoop van etenswaren, nieuwe goederen en/of partijgoederen is VERBODEN.
Tevens zijn ook nazi memorabilia, porno of huisdieren niet toegestaan.

*Aantal personen per kraam:
Er mogen max. 2 personen per kraam naar binnen, overige familieleden, kennissen, dienen entree te betalen. Mocht
deze 2e persoon verhinderd zijn en later komen dan dient u dit te melden bij de organisatie ter plaatse op de markt.

*Covid 19:

  • Houd 1,5 M afstand
  • Volg altijd de looproute
  • Desinfecteer uw handen (beschikbaar bij de kassa)
  • Houd rekening met elkaar!, als we allemaal samenwerken kunnen we van onze vlooienmarkten ook in deze tijd een succes maken.

Bedankt voor uw medewerking!

Voorwaarden en reglement VAC vlooienmarkten:

*Om een goed verloop van een evenement te waarborgen is de organisator gemachtigd
personen te weren of te verwijderen van het evenement.

*Mocht u onverhoopt niet kunnen deelnemen aan de markt, dan kunt u (let op! alleen als u een gegronde reden heeft) tot en met vrijdag middag 12 uur
annuleren.
Dit kan zowel telefonisch als via email.
Na vrijdag 12 uur heeft u geen recht meer op teruggaaf van uw kraamgeld.
(Verwachte weersomstandigheden zijn geen reden om uw boeking te annuleren, en geeft u geen recht op teruggaaf van uw kraamgeld)

*Geleden schade in welke vorm dan ook kunnen door bezoekers en/of standhouders nooit op de organisator verhaald worden. Deelnemers die schade berokkenen aan derden, op welke manier dan ook, worden geconfronteerd
met het feit dat de schade direct op hem of haar wordt verhaald. Iedereen staat hier op eigen risico.

*Standhouders mogen om welke reden dan ook niet eerder inpakken dan de door
de organisatie vastgestelde tijd aangezien de markten duren tot 16.00 wordt er niet meer getolereerd dat er voor 16.00 u ingepakt wordt.
Gebeurt dit toch dan kan dit een reden zijn om deze standhouder een volgende keer niet meer toe te laten op de markt.

*Er mogen TWEE mensen per gehuurde kraam vrij naar binnen : Ook niet meer dan twee om alleen mee te helpen bij inruimen
Overige vrienden, kennissen en familieleden moeten entree betalen, indien deze geheven wordt.

*Het uitbouwen van de kraam is zonder toestemming van de organisatie NIET toegestaan. U huurt een kraam/grondplaats van 4×1 meter.

*Het is niet toegestaan dat er handel gedreven word in (huis)dieren.
Dit in samenwerking met Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren.

*Alleen particulieren mogen hun gebruikte spullen verkopen, bedrijfsmatige handel bedrijven is voor iedereen verboden.

*Mocht de markt eerder afgelopen zijn dan verwacht door omstandigheden buiten onze macht, heeft u geen recht op teruggaaf van uw kraamgeld. alleen als de markt voor de datum door ons wordt geannuleerd krijgt u van ons een terugbetaling van het kraamgeld

*Muziek / computerspellen mogen alleen op de achtergrond ten horen gebracht worden zonder dat er iemand last van heeft.

*Als het blijkt dat een standhouder zich niet aan de regels houdt dan zijn wij genoodzaakt deze standhouder te weigeren op andere markten.

Door deelname aan deze markt gaat u akkoord met de voorwaarden.

Het deelnemen aan de markt is geheel voor eigen risico / verantwoording.