Reglement en voorwaarden

*Covid 19 regels:

  • -Als u of uw gezelschap last heeft van Covid19 gerelateerde klachten neemt u niet deel aan de markt
  • -Houd 1,5 M afstand
  • -Volg altijd de looproute
  • -Tussen elke kraam zit 1,5 meter afstand. Behalve als u 2 of meerdere kramen langs elkaar boekt, dan staan deze direct aan elkaar.
  • -Blijf zoveel mogelijk achter uw eigen kraam, verlaat uw kraam alleen voor een toiletbezoek
  • -Desinfecteer uw handen (beschikbaar bij de kassa)
  • -Houd rekening met elkaar!

Voorwaarden en reglement VAC vlooienmarkten:


*Verkoop van etenswaren:
De verkoop van etenswaren is niet toegestaan op onze markten, wij maken zelf afspraken met cateringsbedrijven voor de verkoop van etenswaren.

*Niet toegestane verkoopwaar:
De verkoop van nieuwe en/of partij goederen is niet toegestaan, u mag alleen tweedehands spullen verkopen op onze markten.
Pornografisch materiaal, Nazi memorabilia, Drugs, en huisdieren mogen absoluut niet verkocht worden op onze markten.

*Verhindering van deelname aan de markt:
Mocht u onverhoopt niet kunnen deelnemen aan de markt, dan kunt u (let op! alleen als u een gegronde reden heeft) tot
en met vrijdag middag 12 uur annuleren.
Na annulering ontvangt u een voucher waarmee u kunt deelnemen aan een van onze andere markten, u krijgt uw kraamgeld niet terug gestort.
Dit kan zowel telefonisch als via email.
Na vrijdag 12 uur heeft u geen recht meer op een voucher.
(Verwachte weersomstandigheden zijn geen reden om uw boeking te annuleren, en geeft u geen recht op een voucher)

*Schade:
Geleden schade in welke vorm dan ook kunnen door bezoekers en/of standhouders nooit op de organisator verhaald worden.
Deelnemers die schade berokkenen aan derden, op welke manier dan ook, worden geconfronteerd met het feit dat de schade direct op hem of haar wordt verhaald. Iedereen staat hier op eigen risico.

*Inpakken van de kraam na afloop van de markt/eerder inpakken:
Standhouders mogen om welke reden dan ook niet eerder inpakken dan de door de organisatie vastgestelde tijd.
Aangezien de markten duren tot 16.00 wordt er niet meer getolereerd dat er voor 16.00 uur ingepakt wordt.
Gebeurt dit toch dan kan dit een reden zijn om deze standhouder een volgende keer niet meer toe te laten op de markt.

*Aantal personen per gehuurde kraam:
Er mogen TWEE mensen per gehuurde kraam vrij naar binnen.
Overige vrienden, kennissen en familieleden moeten entree betalen, indien deze geheven wordt.

*Uitbouwen rond om de kraam
Het uitbouwen van de kraam is zonder toestemming van de organisatie NIET toegestaan.
U huurt een kraam/grondplaats van 4×1 meter.

*Bedrijfsmatige verkoop:
Alleen particulieren mogen hun gebruikte spullen verkopen, bedrijfsmatige handel bedrijven is voor iedereen verboden.

*Markt eerder afgelopen door onmacht:
Mocht de markt eerder afgelopen zijn dan verwacht door omstandigheden buiten onze macht, heeft u geen recht op
teruggaaf van uw kraamgeld. alleen als de markt voor de datum door ons wordt geannuleerd krijgt u van ons een terugbetaling van het kraamgeld

*Personen weigeren:
Om een goed verloop van het evenement te waarborgen is de organisator gemachtigd
personen te weren of te verwijderen van het evenement

*Eigen risico
Het deelnemen aan de markt is geheel voor eigen risico
Door deelname aan de markt gaat u akkoord met onze voorwaarden.